Головний редактор: 

 • Пилипенко І. О. – доктор географічних наук, доцент, декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету,

Заступник головного редактора:

 • Мальчикова Д. С. – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету.

Відповідальний секретар:

 • Машкова О. В. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету.

Члени редакційної колегії:

 • Барановський М. О. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • Вишневський В. І. – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету;
 • Гукалова І. В. – доктор географічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту географії Національної академії наук України;
 • Давидов О. В. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та географії Херсонського державного університету;
 • Кисельов Ю. О. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва;
 • Мельничук А. Л. кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Молікевич Р. С. кандидат географічних наук, старший викладач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету;
 • Нємець К. А. – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Нємець Л. М. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Чаплінський Павел – доктор габілітований, професор географії кафедри дослідження міст і регіонів, факультет наук про Землю Щецинського університету (м. Щецин, Республіка Польща);
 • Підгрушний Г. П. – доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України;
 • Топчієв О. Г. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • Ушкаренко Ю. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин Херсонського державного університету;
 • Яворська В. В. – доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.